Back

Икономическа оценка

Процесът на изразяване на стойност за конкретна стока или услуга в определен контекст (например вземане на решения) в парично изражение.