Back

Екосистема

Динамичен комплекс от растителни, животински и микроорганизми общности и неживата им среда, взаимодействащи като функционална единица. За практически цели е важно да се определят пространствените измерения на загрижеността.