Back

Екосистемно счетоводство

Процесът на изграждане на формални сметки за екосистемите.