Back

Хибридно превозно средство

използва два или повече различни видове енергия, като например двигател с вътрешно горене за задвижване на електрически генератор , който задвижва от електрически мотор