Back

Умен град

Умният град (smart city) реално означава „цифров” град – понятие, което до момента няма еднозначно определение.