Back

Екодизайн

Дизайна на даден продукт, съобразен с околната среда; систематично разглеждане на изискванията за съвместимост на продукта със заобикалящата го среда.