Back

Емисия

Отделянето на вещество от точков или дифузен източник в атмосферата.