Back

Биобутанол

гориво, произвеждано от биомаса. По свойства е много близък до бензина и етанола. Някои производители на коли дори са провеждали експерименти, при които е установено, че никакви промени на сега съществуващите двигатели не са нужни.