Back

Горивна клетка

През 1950г. английският инженер-химик Франсис Бейкън успешно създава първата алкална горивна клетка в университета в Кеймбрид