Back

Прекурсор

Първично, изходно вещество, от участието на което в даден момент от естествен или технологичен процес се получават други вещества, които на свой ред могат да бъдат изходни за други процеси или крайни продукти.