Back

Кръговрат на веществата

Непрекъснато преминаване на веществата от неживата природа в организмите и от тях обратно в неживата природа.