Back

Корпоративна устойчивост

Подход на управление, който създава дългосрочна стойност на заинтересованите страни чрез прилагане на бизнес стратегия, която разглежда всяко измерение на начина, по който съответния бизнес функционира в етична, социална, екологична, културна и икономическа сфера.