Back

Изградена влажна зона за пречистване

Влажна зона, изградена за пречистване на води при специфични условия на натоварване, експлоатация и поддръжка.