Back

Фини прахови частици

ФПЧ10 – частици с аеродинамичен диаметър, по-малък от 10 микрона (микрометра).
ФПЧ2,5 – частици с аеродинамичен диаметър от 2,5 микрона (микрометра) и по-малко.