Back

Еутрофикация

процес на увеличение на концентрацията на хранителни елементи (азот, фосфор и пр.), които стимулират микроводораслите, което от своя страна води до повишаване на биологичната продуктивност на Микро- и Макро водорасли, които се утаяват дъното и в процеса на гниене изгарят целия наличен кислород. Процесът продължава от хипоксия – занижено съдържание на кислород във водата до аноксия – невъзможност за поддържане на живот в нея.