Back

Зелен етикет

Показва общото потребление на енергия от даден електроуред. Разделението по енергийна ефективност е на класове от А до G, като А+++ е най-енергийно ефективния, отбелязван винаги в най-тъмно зелено.