Back

Обучителната платформа съдържа 9 модула. Всеки модул съдържа видео и текстова част.

Голяма част от използваните термини са отделно обяснени в речника към платформата.
След всеки модул има тест, с който можете да проверите получените от вас знания.
Можете да преминете обучителните модули в избрана от вас последователност.

Обучителни модули