Back

Семинар за „Зелена икономика“ – Пловдив

This event has expired

Ще бъдат представени основни теми като: зелена икономика, ресурсна ефективност, управление на отпадъци, зелени инвестиции, екологични продукти и производства, опазване на околната среда и др.

ИвентЗоун ЕООД организира поредица от семинари по проект “Свежи знания за зелена икономика“ с подкрепата на ОП „Развитие на човешките ресурси“, предназначени за:
– Заети лица във фирми и НПО, свързани с процеса по управление на отпадъци, участващи в осъществяването на ПР и връзки с обществеността;
– Експерти, разработващи проекти и предоставящи консултации в областта на ресурсната ефективност, зелена икономика и околна среда;
– Журналисти от български медии, които подготвят информационни материали, свързани с екология и зелена икономика;
– Заети лица в организации, осъществяващи информационни кампании в областта на околната среда и зелената икономика.

Начало

08:00

20/09/2018

Край

17:00

20/09/2018

Адрес

хотел Марица, гр. Пловдив